ODA YÖNETİMİ

 Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Onur Kurulu
TTB Büyük Kongre Delegeleri
TEMSİLCİLERİMİZ

 

 

 

KOMİSYONLARIMIZ

VAN HAKKARİ TABİP ODASI KOL GÖREV DAĞILIMI

1-TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU---                                     DR.AHMET EBUZEYİTOĞLU

2-TTB HALK SAĞLIĞI KOLU—                                                                         DR.ADEM YAĞAN

3-TTB PRATİSYEN HEKİM KOLU—                                                                 DR.VEDAT ÖZYÜMLÜ

4-TTB KADIN SAĞLIĞI VE KADIN HEKİMLİK KOLU—                                  DR.AYFER BOSTAN

5-TTB ÖZEL HEKİMLİK KOLU—                                                                       DR.ÖZGÜR DENİZ DEĞER

6-TTB İNSAN HAKLARI KOLU—                                                                      DR.HÜSEYİN YAVİÇ

7-TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU—                                                                       DR.ÖMER SEZER

8-TTB ASİSTAN HEKİMLİK KOLU—                                                                  DR.ALİ KENDAL OĞUZ

9-TTB TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU—                                              DR.MÜSLÜM GÜRSEL

10-TTB SAĞLIK VE POLİTİKA ÇALIŞMA GRUBU—                                          DR.HÜSEYİN YAVİÇ

11-TTB SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU—                   DR.BARAN SERDAR KIZILYILDIZ

12-TTB KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU—                                             DR.RIDVAN ŞİN

13-TTB KHK ÇALIŞMA GRUBU –                                                                        DR.HÜSEYİN YAVİÇ

14-TTB COVİD-19 ÇALIŞMA GRUBU—                                                            DR.HÜSEYİN YAVİÇ

15-TTB KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU—                                   DR.RIDVAN ŞİN

16-TTB ATANAMAYAN HEKİMLER ÇALIŞMA GRUBU—                                DR.ÖZGÜR DENİZ DEĞER

17-OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ KOLU—                    DR.ADEM YAĞAN