Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Sistemi Hakkında
Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Sistemi Hakkında

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) özel hekimlik alanındaki uygulamaların birimlerinin güncellenmesi için çalışmalarını uzunca bir süredir devam ettirmektedir. Tıpta Uzmanlık Derneklerinin de işbirliği ile sürdürülmekte olan çalışmamız uygulamaya hazır hale gelmiştir.

En son tıpta uzmanlık dernekleri ve özel sağlık sektörü ile sigorta temsilcilerinin de katılımı ile 22 Şubat 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde konu ile ilgili bir toplantı yapılarak Hekimlik Uygulamaları Veritabanı sisteminin işleyişi hakkında kararlar alınmıştır. Toplantı haberi ve kararlara şu bağlantıdan ulaşmak mümkündür:

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/huv-4399.html

Kısaca alınan kararları ve gelinen noktayı hatırlatmak gerekirse Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) sisteminin aktif hale gelmesi ile en son 2008 yılında çıkarılan TTB Asgari Ücret Kitabı bundan böyle çıkarılmayacak, özel hekimlik uygulamaları ile ilgili birimler elektronik ortamda kullanımda olacak, ihtiyaç duyulan kurumların bilgisayar sistemlerine entegre edilebilecektir. İleride işlemlerin varsa SUT eşdeğerlerinin de birlikte görülebilmesi hedeflenmektedir.

HUV listesi tıpta uzmanlık derneklerinin de işbirliği ile TTB HUV Çalışma Grubu tarafından ihtiyaç duyuldukça ve sıklıkla güncellenecektir.

Sistem abonelik yöntemi ile işleyecektir. HUV Listesinde yapılan değişiklikler anında abonelerimize mail yoluyla iletilecektir.

TTB olarak Şubat 2014 toplantısı sonrası uzmanlık dernekleri, özel sağlık kuruluşları temsilcileri ve özel sigorta temsilcileri ile de görüşmeler ve yazışmalar yapılmış kendilerinden geri bildirimler de alınarak HUV listesi aboneliğe ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

HUV Sistemine abonelik 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren başlamış olup, 01 Kasım 2014 tarihinden itibaren TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerine yeni sistem ve yeni liste geçerli olacaktır.

TTB HUV sayfasındaki (http://www.ttb.org.tr/huv)  form doldurularak sisteme abone olunabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.