BASIN AÇIKLAMASI
Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Değerli basın emekçileri ve demokratik kamuoyu…

 

İnsan sağlığını olumlu yada olumsuz etkileyen tüm sorunlar biz hekimleri ve sağlık emekçilerini ilgilendirmektedir. Savaş, silahlı çatışma ortamları, yoksulluk, işsizlik, deprem, sel, işkence, soykırım ve daha da uzatabileceğimiz başlıkların Halk Sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini çok iyi bilmekteyiz.

 

Tüm Ortadoğu’yu kasıp kavuran ve yıllardır süregelen çatışma ortamı,yani Rojava’da Kobani Kantonunda, Filistin’de Gazze Kentinde halkın içinde bulunduğu durum İnsanlık adına kaygı verici olduğu kadar, içinde bir ayıbı da barındırmaktadır.

 

Bugün görüyoruz ki; Suriye’de Dış Güçlerin Baas rejimine karşı yaptığı müdahale, halkların kendi kaderini tayin etmesi olasılığına bir fırsat oluşturmuş olsa da İŞİD gibi zulüm uygulama potansiyeli çok yüksek olan paravan yapıların da ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

 

Uygarlık Tarihimizin bizlere öğrettiği bir gerçek şudur ki;

 

Filistin’de Gazze’de Sağlık hizmeti sunan kuruluşların,sivil yerleşim yerlerinin İsrail Hükümetine bağlı Ordu Güçlerince bombalanmasının  ve Rojava’da İŞİD adlı oluşumun hiçbir hukuka sığmayan, vahşet derecesini de aşan, kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız insanların boyunlarını kesmeleri, önüne çıkanı sorgusuz sualsiz infaz etmelerinin hiçbir “yüce amac”a hizmet etmeyeceğidir.

 

İsrail Hükümetinin Gazze’de, İŞİD çetelerinin ise Kobani’de yaptığı vahşeti desteklemek kadar bu vahşete sessiz kalmak ta bir “kara leke” olarak tarihe geçecektir.

 

Biz aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri 20.Temmuz.2014-Pazar günü Kobani Kantonu ve Gazze’ye en yakın yerleşim yeri olan Urfa ilimizin Suruç ilçesine gidip bu insanlık ayıbına ortak olmadığımızı tüm kamuoyuna duyuracağız.  

 

Tüm ilerici, demokrat, aydın kesimlerin bu çağrımıza destek vermelerini ve sesimize ses, gücümüze güç katmalarını istiyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

SES VAN ŞUBESİ