Kendimize İki Dakika Ayıralım: Depresyon Ölçeği
Kendimize İki Dakika Ayıralım: Depresyon Ölçeği

Yoğun çalışma temposu ve iş stresi, üzerimizdeki her türlü gelir, gelecek ve can güvencesi baskısı bizleri mutsuz ve huzursuz ediyor. Çalışma koşulları ve imkanlardaki belirgin kötüye gidiş, meslek grubumuza yönelik sistemli yıpratma uğraşları,ülkemizde sürekli bir hal almış olan fiziksel ve duygusal şiddetin şahidi ve bire bir mağduru olmamız hepimizi yıldırıyor ve yıpratıyor.

Öte yandan, bizler hastalarımızla ilgilenirken kendi ruh sağlığımızdaki bozulmayı ise fark edemeyebiliyoruz. Bu kaygıyla Ankara Tabip Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği kendimizi değerlendirebilmemiz amacıyla bir çalışma yürütüyor.

Lütfen birkaç dakika zaman ayırınız ve ekte göndermiş olduğumuz ölçekleri kendinize uygulayınız. Bu ölçekler depresyon taraması için geliştirilmiş kolay ve güvenilir ölçeklerdir ve alacağınız puanlara göre ruhsal durumunuz hakkında somut bir fikriniz olacaktır. En arka sayfada yer alan kesme puanından daha fazla bir puan alıyorsanız veya verdiğiniz cevaplara baktığınızda kendinizi iyi bulmuyorsanız, bir meslektaşımızdan yardım alma seçeneğini aklınızda bulundurmanızı öneririz.


Depresyon Ölçekleri