Kadın Hastalıkları Uzmanı Sayısının Yetersizliği
Kadın Hastalıkları Uzmanı Sayısının Yetersizliği

Van ilinde ard arda yaşanan iki büyük deprem sonrasında, teslim etmek gerekir ki; kamunun özellikle yeni sağlık kuruluşlarının ihdası, var olanların ihyası ile ilgili çok ciddi çaba ve yatırımları olmuştur.

Tıp Fakültesi Hastanesi çok ciddi miktarda kaynak aktarımları ile, normalde bitirilmesi planlanan tarihten çok önce, üstün ve yoğun bir çaba ile hizmete sokulmuş, ileri teknoloji ürünü cihazlarla hastane tefriş edilerek Van ve Bölge halkına hizmet veren bir sağlık üssü haline getirilmiştir.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kamunun benzer nitelikteki katkıları ile iyi işleyen üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu haline getirilmiştir.

Lokal sağlık idarecilerimizin son derece yerinde kararları ile ciddi yoğunluğun olduğu çocuk klinik ve poliklinikleri, kamusal kaynakların rasyonel ve tasarruflu kullanımı prensiplerine örnek teşkil edecek şekilde, mevcut bir sağlık kurumunun Çocuk Hastanesi’ ne dönüştürülmesi ve pediatrik yan dal uzmanları atanması ve uzman sayısının arttırılması ile kısmi rahatlama sağlanabilmiştir.

Benzer sıkıntıların yaşandığı kadın hastalıkları ve doğum klinik ve poliklinik hizmetleri de Van Bölge Hastanesi bünyesinden müstakil bir diğer hastaneye alınarak ayrı bir ‘Doğum Hastanesi’ ihdas edilmek sureti ile rahatlatılmaya çalışılmıştır. 

Öte yandan Bölge’nin en büyük hastanesi niteliğindeki Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nin olduğu geniş alanın bir sağlık kampüsüne dönüşeceği ek hastane yapımları da hızla devam etmektedir.

Anılan ve her türlü takdir ve minnet duygusunu hak eden çaba ve hizmetlerin eksik- yetersiz kaldığı önemli bir boşluğu, muhtemel ve ciddi toplumsal, hukuksal sonuçlara yol açmak üzere iken yüksek dikkatlerinize bir kez daha sunmak isteriz:

Doğum Hastanesi mekansal yetersizliğine rağmen, başta meslektaşlarımız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayret ve özverili çabaları ile çok yoğun talebe cevap vermeye çalışsa da, diğer sorun ve sıkıntıları zikretmeksizin, özellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı sayısının yetersizliği nedeni ile ciddi sorunlar yaşamaktadır.

-Mevcut kadın doğum uzman sayısı ile nitelikli olması bir yana, ortalama düzeyde dahi sağlık hizmeti mümkün değildir. Meslektaşlarımız normların çok ötesinde bir yoğunlukta çalışmakta, ciddi medikolegal yaptırım ve müştekiliklerin muhatabı olmaktadırlar.

- Kadın doğum hastalarımız mağduriyet yaşamaktadırlar. Hasta ve hekim arasında olması zaruri asgari güven ve iyi diyalog ortamı zede görmektedir.

Bölgesel nitelikte sağlık hizmeti sunan VAN’da İVEDİLİKLE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOKTOR SAYISI ARTTIRILMALIDIR, İLK ATAMA DÖNEMİNDE ARTTIRILMALIDIR. ERTELENMEMELİDİR! 

Değinilmesi gereken tüm diğer sorunlardan en acil, önemli, ertelenemez olan sorunu budur VAN’ın.

Üstün saygılarımızla 

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

                                                                                                                   YÖNETİM KURULU