Eskişehir, Ankara ve Kırklareli Tabip Odası’nın yanındayız…
Eskişehir, Ankara ve Kırklareli Tabip Odası’nın yanındayız…

 

Eskişehir, Ankara ve Kırklareli Tabip Odası’nın yanındayız…
 
Ülkemizi derinden sarsan Gezi Parkı olayları ile başlayan Haziran Direnişi hepimizin bir pozisyon almasını gerektirecek kadar güçlü bir etki yarattı. Hekimler de mesleki ve insani olarak en doğru olanı yaptılar ve devletin anlamsız ve orantısız biçimde uyguladığı şiddet karşısında yaralıların ve gencecik ölülerimizin yanında yer aldılar. Çünkü bizim görevimiz bu; hastalandırıcı faktörlerin karşısında yer almak ve onların bedenlerde yarattığı tahribatı engellemeye çalışmak.
Bu durum Ankara ve Kırklareli Tabip Odası hakkında çeşitli dava ve soruşturmaların açılmasına ve en son Eskişehir Tabip Odası, Dr. Bülent Nazım Yılmaz’a kınama cezası verilmesine neden olduysa, iktidarın şimdi de hukuksal şiddet uygulamaya çalışmasındandır. Ama diğer şiddet uygulamalarının boşa çıkması gibi bu davalar ve soruşturmalar da boşa çıkacak, hekimlerin önlüklerinin akıyla çıktıkları direniş mahkemelerde de yansısını bulacaktır.
İktidar hekimlerin önlüklerine kara çalamayacak kadar meşruiyetini yitirmiş ve şiddet, dava ve soruşturmalarla hekimleri susturabileceğini zannedecek kadar körleşmiştir. Bu sürecin tamamında üzerlerine düşen görevi büyük bir özveri ve insancıllıkla yerine getiren meslektaşlarımızı yürekten kutlar, bu dava ve soruşturma süreçlerinin tamamında dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. 
Van Hakkari Tabip Odası YK