Aile Hekimleri İş Bırakma Kararı
TTB: Aile Hekimlerinin İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz

TTB Merkez Konseyinin Aile Hekimleri ile ilgili çıkacak Torba Yasaya karşı aldığı karardır.

 

Türk Tabipleri Birliği, Torba Yasa ile ASM çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerinin düşürülmesine karşı aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 tarihinde yapacağı iş bırakma eylemini desteklediğini açıkladı.

 

Basın Açıklaması
02.12.2013

İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA’DAKİ AİLE HEKİMLERİNİN İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ,

BÜTÜN TÜRKİYE’DEKİ AİLE HEKİMLERİNİ EYLEME DAVET EDİYORUZ

İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin  (İSTAHED), Meclis’in gündeminde olan Torba Yasa ile Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarını hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerini düşürmesi, yeni ek görev ve sorumluluklar yüklenmesi karşısında 4 Aralık 2013 tarihinde yapacağı iş bırakma eylemi diğer illerden aile hekimleri derneklerinin de katılımıyla hızla yaygınlaşıyor.

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) ve Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) de 4 Aralık Çarşamba günü iş bırakma kararı aldıklarını açıkladılar. Diğer illerdeki aile hekimleri dernekleri yöneticileri de, illerindeki aile hekimlerinden gelen aynı yöndeki talepleri değerlendirdiklerini ve konuyu değerlendirip kararlarını açıklayacaklarını ifade ediyorlar.

Türk Tabipleri Birliği olarak,  kuşkusuz ki, aile hekimlerinin haklı taleplerini ve eylemlerini destekliyor, bütün illerdeki aile hekimlerini 4 Aralık 2013 Çarşamba günü eyleme davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

TTB Merkez Konseyi’nin aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 eylemi hakkında tabip odalarına gönderdiği yazı. http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/1491-2013-4164.html