Bölge Tabip Odaları Basın Açıklaması
Bölge Tabip Odaları Basın Açıklaması

23 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası `nın ev sahipliği yaptığı Bölge Tabip Odaları toplantısına ; Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Van, Muş, Şanlıurfa, Ankara,İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ ve Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı gündemi sonucunda 24 Kasım 2013 tarihinde "Hasta Tutsaklar" hakkında ortak basın açıklaması yapıldı.

 

 

 

                                                 AĞIR HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!!!


Cezaevlerinde 140 bini aşan tutsak tamamıyla bir şiddet ortamında yaşamaktadır.  Cezaevleri toplumu sindirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. İşkence, sürgün, istismar, tecavüz E tipi cezaevlerin adeta F tipi haline dönüştürülmesi, F tiplerinde ağırlaştırılmış tecrit koşulları vb. uygulamalarla fiziksel, ruhsal ve sosyal travmalarla baskı ve sindirme işlevi görmektedir. Fiziksel ve psikolojik şiddetin yani sıra sağlık hizmetinde yararlanmada mahpuslar için ayrı bir şiddet aracı haline gelmiştir. Çoğu cezaevinde sağlık hizmetleri cezaevi gerçekliğiyle ilgisi olmayan aile hekimliği ile sürdürülmekte, hastanelerin çoğunda mahkûm koğuşları kurulmamakta ya da var olanlar kapatılmakta, hastalar insanlık dışı koşullarda nakil edilmekte,  muayeneler kelepçeli gerçekleştirilmekte, hastalar ayrımcı uygulamalara tabi tutulmakta tetkik ve tedavi olanaklar geciktirilmekte,  bizzat devletin kurumlarından alınan sağlık raporları uygulamaya konmamakta; dahası kendisi  bizzat şiddet kaynağı haline gelen sağlık hizmetleri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı adeta üç maymunu oynamaktadır. Konu ile ilgili insan hakları ve demokratik kitle örgütlerinin görüşme ve inceleme talepleri,  raporları ilgili merciler  tarafından  görülmeyerek duyulmayarak sesiz kalınarak insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. 

Adli tip kurumu da bilimsel olmayan, hukuksuz ayrımcı, hantal uygulamaları ile hasta tutsaklar ile ilgili aldığı/almadığı kararlar ile kendisi de bir cezalandırma kurumu haline gelmiştir. Ölümcül/ terminal evrede olanlar dâhil birçok hasta tutsağın cezaevlerinde bırakılarak ölmelerine yol açmaktadır. Adli tip kurumu da yaşanan insanlık suçuna ortak olmaktadır. 

Adalet Bakanlığı cezaevlerinde yaşanan insanlık dışı koşullara son vermeye çağırıyoruz. İnsanlık ve toplum vicdani açışından kabul edilemez olan  hasta tutsaklarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Son günlerde insan hakları kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin gündemleştirdiği 500 üzerinde ağır hasta tutsak biran önce serbest bırakılmalıdır. Hastalık ve olum üreten cezaevlerinin koşuları düzeltilmelidir. 

24.11.2013/DİYARBAKIR

 Bölge Tabip Odaları/ TTB Merkez Konseyi