Gürpınar`da Sağlık Personeline Yönelik Şiddet
Gürpınar`da Sağlık Personeline Yönelik Şiddet

BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık alanında son yıllarda artan şiddet olayları sağlık emekçilerinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyecek bir noktaya ulaşmıştır. Kamu ve özel ayırımı olmadan; her düzeydeki sağlık kurumunda, her düzeydeki sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır.

Sağlık emekçilerinin yaşadığı şiddeti;

a. Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti; Bakanlığın, Hükümetin ve idarecilerin Dil

ve Üslubu, Uygulanan Sağlık Politikalarının Etkisi

b. istihdam modelleri, iş yoğunluğu vb.

c. Mobbing,

d. Atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet,

e. işyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı baskı,

f. ifade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar, ya da siyasal şiddet,

Gibi başlıklar altında kategorize edebiliriz. Bu başlıkları daha da uzatabiliriz.

Ülkede ve sağlıkta yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak yapılacak her türlü değerlendirme ve bu değerlendirmeler üzerinden alınacak önlemlerin sonuç vermeyeceğini düşünmekteyiz.

Son yıllarda sağlık emekçilerine yönelik artan şiddetin sebeplerinin başında uygulanan sağlık politikaları ve yetkililerin halkla -sağlık emekçilerini karşı karşıya getiren kışkırtıcı üslubu büyük rol oynamaktadır. Diğer önemli unsur da uygulanan performansa göre ücretlendirme sistemidir.

Yurttaşların sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, işsizlik, yoksulluk gibi koşulları gözetilmeden gün gittikçe alınır satılır hale getirilen, kısacası metalaştırılan sağlık sisteminin şiddeti yaratmada önemli etkisi bulunmaktadır. Yetkililerin her gün "devrim" "reform" gibi kavramlarla yapılan uygulamaları halk lehine olumlu politikalarmış gibi yansıtması, halkın sağlık talebini sürekli kışkırtamaya yönelik yapılan reklamlar ve söylemler, hekimleri ve hekim dışı sağlık çalışanlarını paragöz, halk düşmanı gibi gösteren üslup ve yaklaşımla birleştiğinde durum içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Sağlık Bakanlığı 19.07.2013 tarihinde yayınladığı genelge ile Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet bilgilerinin adli makamlar dışında basın-yayın kuruluşları ile paylaşılmaması isteniyor. Buna gerekçe olarak ta şiddete uğrayanın itibarının zedelenmemesi, toplumsal bir krize neden olmaması gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı şiddeti basından gizleyeceğine şiddeti önlemeye yönelik önlemler almalıdır. Bakanlık çalışanlara şiddete maruz kalın hata ölün ama kimseye söylemeyin demektedir.

En son ilimiz Güzelsu beldesinde Van`a hasta bırakıp 112 istasyonununa geri dönmekte olan Sağlık ekibine Güzelsu beldesinde ambulans şoförü ve iki acil tıp teknisyeni sağlık emekçisine demir sopalarla büyük bir kin ve nefret duygusu içinde hasta ruhlu kişiler tarafından saldırı düzenlenmiştir. Çeşitli yerlerinden yararlanan arkadaşlarımız hastaneye kaldırılmış yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Sağlık emekçileri arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, yapılan bu saldırıyı şiddetle

 

 

kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

SES Van Şubesi Van-Hakkari Tabip Odası