Acil Nöbetleri Hakkında Dilekçe
Acil Nöbetleri Hakkında Dilekçe

Değerli Üyelerimiz Odamız Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan acil nöbetleri hakkındaki dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur. İyi çalışmalar.

 

………………………………………………… BAŞTABİPLİĞİ’NE

 

                                                                                                                         ../../2013

 

Konu               : Branş dışı acil nöbet tutulmasına dair uygulamanın iptali istemi hk.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapmaktayım.

Hastanemiz baştabipliğince branş dışı acil nöbet tutacağıma dair talimat sözlü olarak bildirilmiş, ardından da nöbet listesi hazırlanmıştır.

Oysa ki iş bu branş dışı acil nöbetleri hukuka ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Şöyle ki,

1.      Branş dışı acil nöbetlerin hiçbir hukuksal dayanağı bulunmamaktadır. Yani Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde, ilgili genelgeler ve tebliğlerde hiçbir şekilde uzman doktorlar için branş dışı acil nöbetlerden ve bu nöbetlerin tutulması gerektiğine dair bir zorunluluktan bahsedilmemiştir.

2.      Diğer taraftan branş dışı acil nöbetler sırasında sadece uzmanlık alanımda değil, her türlü hasta ile karşılaşacak ve müdahale etmek zorunda kalacağım. Oysaki uzmanlaşma nedeniyle acil deneyiminden uzaklaşmış ve uzmanlık alanıma odaklanmış durumdayım. Bu durumda her acil hastaya doğru şekilde müdahale etme tecrübem ve bilgim bulunmamaktadır. Oysaki mesleki sorumluluk sigorta poliçem sadece uzmanlık alanımdaki müdahalelerimi kapsamaktadır. Nöbet sırasında hastaya verdiğim herhangi bir zarar, poliçem dışında kaldığı için doğrudan hem cezai hem de hukuksal sorumluluğum ortaya çıkacaktır.

3.      Ayrıca Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunu’nun 2. maddesi gereği kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresi 45 saattir. Bu durumda haftalık kanuni çalışma süresi dışında ki çalışmalar fazla çalışma kapsamına girmektedir. Tarafınızdan da bilindiği üzere hiçbir fazla mesai çalışması zorunlu tutulamaz ve çalışanın da rızası/onayı gerekmektedir.

4.      Son olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 42/c fıkrasında Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.” İfadesi yer almakta iken tarafınızca oluşturulan branş dışı acil servis nöbetinin yanı sıra uzman doktorların icap nöbetine devam etmem gerektiği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsettiğim başlıklarda görüleceği üzere, tarafımdan yapılmasını istediğiniz branş dışı acil nöbetlerin hiçbir hukuksal dayanağı olmadığı ve uzmanlık alanımın dışındaki acil hastalara müdahale etmek konusunda yeterliliğim bulunmadığı gibi; hukuksal ve cezai sorumluluklara karşı güvencem de bulunmamaktadır. Bu nedenlerle tarafımdan yapılmasını istediğiniz fazla mesai çalışması olan branş dışı acil nöbetleri ve tutmak zorunda bırakıldığım acil nöbetler ile ilgili olarak doğabilecek cezai ve hukuksal sorumluluğu kabul etmemekte, iş bu uygulamanın iptalini talep etmekteyim. Saygılarımla…

 

                                                                                                      Adı Soyadı