İşyeri Risk Değerlendirme Raporu
Muayenehanesi olan Meslektaşlarımızın Dikkatine

Bir takım hükümleri 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile çalışan istihdam eden işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması yükümlülüğü getirilmiştir.

Muayenehanelerinde tek başına çalışan meslektaşlarımızın böyle bir değerlendirme yapmalarına gerek yoktur. Ancak sekreter, hemşire, yardımcı personel gibi herhangi bir kişiyi çalıştıranların 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmaları gereklidir.

İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmasındaki temel amaç çalışanların sağlık ve güvenliklerine yönelebilecek risklerin saptanması, bunların uygun şekilde giderilmesi için çaba gösterilmesidir. Bu işlemlerin yapılmasında rehber olabilecek bir form hazırlanarak meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.  Formun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi çalışanlara ve hastalara daha güvenli bir işyeri ortamı sağlanmasına katkı sunabilecektir.

Bu formu kullanabileceğiniz gibi, işyerinize göre kendiniz de form ya da rapor düzeninde bir değerlendirme yapabilirsiniz.  Düzenlenecek formun herhangi bir yere verilmesi gerekli değildir. Denetimle görevli kişilere gerektiğinde gösterilmesi için işyerinde bulundurulmasında yarar vardır.

Bu formun hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, yararlı olmasını diliyoruz.

 

Risk Değerlendirmesi Formu için tıklayınız (http://www.ttb.org.tr/risk)...