Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Döner Sermaye Toplantısı
Y.Y.Ü.Tıp Fakültesi Döner Sermaye Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız

4 Nisan Perşembe günü saat:15:30’da Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi hekimleri ile döner sermaye ödemelerindeki azalma konusunda Tıp Fakültesi  Konferans Salonunda Odamız avukatı Av. Müjde TOZBEY ERDEN’nin de katılacağı  toplantı yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.