İşyeri Hekimliği ...
İşyeri Hekimliği ...

ildiğiniz üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiği andan itibaren işyeri hekimlerine eğitim ve sertifika verilmesi yetkisi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmiştir. Çalışma Bakanlığı artık bu yetkiyi özel şirketler ve üniversiteler aracılığıyla kullanacaktır.

İş bu kanun içerisinde Türk Tabipler Birliği’nin eğitim ve sertifika sürecideki konumu konusunda hiçbir başlık yer almamaktadır. Hatta bu nedenle Çalışma Bakanlığı tarafından 2004 ila 2009 yılları arasında Türk Tabipler Birliği tarafından verilen sertifikaların hepsi iptal edilmiştir. Türk Tabipler Birliği tarafından bu kararın iptali için açılan idari dava sürmektedir.Bu hali ile Türk Tabipler Birliği ve Tabip odalarının sertifika verilmesine dair hiç bir yetkisi bulunmamaktadır.Yetki yukarda ifade edildiği gibi illerde kurulacak özel şirketlere ve üniversitelere verilmiştir.Bu uygulamaya ilşkin çekince ve kaygılarılarımız bulunmakla birlikte hekim arkadaşlarımızın sürecin dışında kalmamaları ve sertifika almak isteyen arkadaşlarımızın bundan yararlanabilmeleri için gerekli takipleri yapıp  gelişmeleri paylaşacağız.Son hali ile van ilimizde üniversite rektörlüğü yetki almak için girişimde bulunmuştur.Özel olarak bilgi almak isteyen arkadaşlar rektörlükle irtibata geçebilir.Ayrıca 6331 sayılı işsağlı mevzuatında işyeri hekimliği ile ilgili genişletilmiş çalışma alanları ile ilgili bilgide alınabilir.