YASTAYIZ!

 Katledilen Meslektaşımız Dr. Kamil Furtun için Pazartesi saat 1’de Bölge ve Yüzüncü Yıl Hastaneleri önündeki yapacağımız Basın açıklamasına katılımınızı bekleriz.

Van-Hakkari Tabip Odası