SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

SAĞLIKTA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

 

  2016 yılında   Gaziantep`te Doktor Ersin Arslan`ın Katledildiği

17 Nisan  günü tüm yurtta sağlıkta şiddetle mücadele Günü ilan edilmiştir.

 

Her yıl bu kara günü anarken ve üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hekimlere yönelik şiddet olaylarında herhangi bir gerileme  olmadığı gibi Her geçen gün yeni şiddet olayları  eklenerek devam etmiştir.

Sağlık çalışanlarının yükü kaldırılamayacak düzeye ulaşmıştır.

 

 Pandemide 217 meslektaşımız hayatını kaybetti Bizler Gerek bu dönemde ve gerekse 11 ili vuran deprem bölgesinde hastalarımızı korumak için koşulsuz çalışmaya devam ettik ama şiddet bu koşullarda da hız kesmeden devam etmiştir.

 

         Türk Tabipleri Birliği Tabip odaları olarak  Uzun zamandan beri  her 17 Nisan`da  sağlıkta şiddet ile mücadele gününde meslektaşlarımızı  anarken şiddetin nedenleri sorgulama şiddeti ortadan kaldıracak sağlık politikalarının hayata geçirilmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz.

 

 

şiddet toplumdaki şiddetten   toplumda kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülecek bir olay değildir

Toplumsal şiddetin önüne geçilmedikçe sağlık kurumlarda şiddet sona ermeyecektir.

 

 

Geldiğimiz noktada Can güvenliği  hekimlerin ve sağlık çalışanlarının  en önemli sorunu haline gelmiş bulunmaktadır sağlıkta şiddet sadece bir güvenlik sorunu olarak  ele alınmayacağını bunun nedenlerinin de kaynağının görmezden gelinmemesi gerekmektedir.

  Defalarca uyarılarımıza rağmen sağlıklı şiddetli değişen bir şey olmamıştır bu durum sağlık çalışanlarının çalışma şevkini kırmakla  yetmemiş can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit haline getirmiştir Her anlamda tıkanan sağlık sisteminin Tüm sorumluluğu Sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir.

Hastane yöneticileri sağlık müdürleri başhekimler sağlık kurumlarında Meydana gelen şiddet olayları da gerekli önlemleri almalıdırlar.

 mevzuatımıza göre çalışan sağlığı ve iş güvenliği işverenin sorumluluğundadır Sağlık Bakanlığı sağlık müdürlükleri ve baş hekimlikler bu sorumluluğu yerine getirmekle görevlidirler ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme olmamıştır.

Acil polikliniklerde sadece acil hastalar bakılması gerekiyor normal poliklinik hizmetlerinin acillerde verilmesi engellenmelidir.

Ülkemizde sağlık hizmeti daha çok acil poliklinikler üzerinden verilmekte Bu da acillerde büyük yığılmalara yol açmakta acil hekimlerinin iş yükü artmakta dolayısıyla Bu da şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır.

Aylar sonrasında verilen randevular ve  ameliyat günü verilmesinin koruyucu hekimlikten  uzaklaşmanın  ekonomik ve özlük haklarımızın  yıllar içerisinde gaspının ve sağlıkta  liyakatsiz atamaların şiddet olaylarının başlıca kaynaklarındandır.

 

Sağlıkta her geçen gün artan şiddete karşı sağlık bakanlığını göreve çağırıyor Sağlıkta şiddeti görmezden gelen ve şiddeti kışkırtan söylem ve  politikalardan vazgeçilmelidir.

 

Sağlıklı şiddettin sona ermesi için her koşulda bütün gücümüzle meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

 

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU