Basın Açıklaması

Van’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Van Gölü’nün “Doğal Sit, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilmesi kararının iptali için bugün dava açılmış olup, sonrasında Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte basın ortak toplantısı yapılmıştır. Sürecin takipçisiyiz.