.

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

2019 Aralık ayında Çin`de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını kısa sürede Pandemi olarak ilan edilmiş ve Dünyada milyonlarca vakanın görülmesine ve yüz binlerce kişinin ölmesine sebep olmuştur. Ülkemizde de 2020 Mart ayı itibariyle vakalar görülmeye başlamış ve binlerce yurttaşımızın ölümüne sebep olmuştur. Bölge Tabip Odaları olarak ölenlerin yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

 

Ancak ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim danışma kuruluna TTB bilinçli bir şekilde dahil edilmemiş, yerellerde de kimi illerde ısrarlı taleplerin sonucunda ilgili tabip odası il pandemi kurullarına dahil edilmişse de çoğu yerde tabip odaları bu kurullara alınmamıştır. Bu süreçte merkezi düzeyde TTB ve yerelde Tabip Odaları olarak salgın sürecinin şeffaf yürütülmesi ve Epidemiyoloji biliminin gereğine göre hareket edilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuş ve salgının etkisinin azaltılması için dayanışma çağrıları yapılmıştır. Ancak ne yazık ki bu çağrılar karşılık bulmadığı gibi özellikle yerellerde tabip odaları yöneticilerinin toplumu bilgilendirmeye yönelik sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalarla baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Başta Şanlıurfa, Mardin ve Van-Hakkari Tabip Odalarımız olmak üzere bir çok tabip odası yöneticisi karakollarda ifade vermeye çağrılmış, haklarında soruşturmalar açılmıştır.

 

Bir çok sağlık çalışanın yaşamını yitirdiği, Sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile canla başla çalıştığı bu salgın sürecinde Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının her yönüyle desteklenmeleri gerekirken  onları temsil eden meslek örgütünün yöneticilerinin toplumu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmelerinden dolayı soruşturmalarla baskı altına alınmaya çalışılması kabul edilemez. Yıllardır uygulanan yanlış politikalarla sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm olmayan mevcut iktidarın demokrasinin en temel ilkesi olan düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanan ve toplumu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren oda yöneticilerimizi bu şekilde baskı altına almaya çalışılmasını bir kez daha kınıyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki TTB ve Tabip odaları 6023 sayılı yasa ile kurulmuş yarı resmi kurumlardır. Yasa da belirtildiği üzere meslektaşlarımızın özlük haklarını savunmanın yanı sıra yurttaşların sağlık hakkını savunmak ve geliştirmek de görevlerimiz arasındadır.

 

Bilinmelidir ki Tabip Odaları olarak bilimsel zeminden uzaklaşmadan demokrasi ilkelerine bağlı kalarak her türlü toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. İktidara ve ona bağlı kurumlara tabip odaları üzerindeki baskılara son vermeye ve bu salgın ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ile gerçek alamda dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Bölge Tabip Odaları olarak bir kez daha ifade etmek isteriz ki tüm soruşturma ve baskılara rağmen salgınla mücadele etmenin ve iyi hekimliğin gereğini yapmaya devam edeceğiz.

 

BÖLGE TABİP OADALARI (Ağrı To, Adıyaman To, Batman To, Bitlis To, Diyarbakır To, Mardin To, Muş To, Siirt To, Şanlıurfa To, Şırnak To, Van-Hakkari To,