SAVAŞA HAYIR BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

SAVAŞA HAYIR BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Türkiye’de uzun yıllardır devam eden yönetim anlayışı, gerek uluslararası politikalarıyla gerekse de ulusal politikalarıyla, halkların beklentilerine cevap olamamış aksine halkların birbirleriyle kutuplaşmasına, ayrışmasına neden olmuştur. Yine işsizlik ve ekonomik istikrarsızlık  bu dönemde had safhaya ulaşmış, vatandaşların hukukun üstünlüğüne ve adalete olan inancını ve güvenini  ve en önemlisi de barış içinde huzurlu bir geleceğe olan özlem ve inancı yitirmesine sebep olmuştur. Aynı şekilde komşularıyla sıfır sorun politikası iddiasıyla yola çıkan ancak uyguladığı yanlış politikalardan dolayı neredeyse sorunlu olmadığı komşusu kalmayan ülke konumuna dönüşmüştür. Bu yanlış politikalarından biri de uzun bir süreden beri Suriye ile ilgili yürüttüğü politikalardır. Uzun bir süredir içerde ve dışarıda hazırlıkları yürütülen, sınır ötesi askeri operasyon tezkeresi dün mecliste onaylandı.

TBMM milletvekilleri onay vermiş oldukları bu teskere ile ne yazık ki tarihi sorumluluklarını yerine getirmemişlerdir.  Savaş; ölüm, acı, yıkım ve gözyaşı demektir. Savaş tezkeresine evet demiş olmak, o bölgenin kadın-erkek, genç-yaşlı-çocuk, doğa demeden tüm canlı yaşamının yok olma riskiyle karşı karşıya kalması demektir. Nerede olursa olsun her çatışma ve savaş sakatlık, göç, işkence, ağır insan hakları ihlalleri, ekonomik krizlerin derinleşmesi, işsizlik ve büyük insani dramları da beraberinde getirmektedir.Bu gerçeklikler  ortada iken ,iktidar partileri ve bu süreçlerde onlara destek veren kesimler, sebep oldukları krizlerden kurtulmak ve başarısızlıklarını örtbas etmek için savaşı bir araç olarak asla kullanmamalıdır.

Geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye’de örgütlenerek bütün dünyaya korku salan Işid tehdidi Uluslararası koalisyonun da desteği ile bertaraf edilerek istikrarın sağlandığı Rojava’ya yönelik siyasal iktidarın uzun zamandır süren müdahale ısrarı bugün artık ete kemiğe bürünmüştür. Bin yıllık komşumuz,ülkemizde de milyonlarca soydaşı olan Rojava’daki Kürt, Arap ve Süryanilerin kendi topraklarını korumaya yönelik oluşturdukları yaşam alanları kamuoyunda yaratılanın tersine bugüne kadar Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdit oluşturmamıştır. Bölge barışını tehdit eden bu bakış açısı, Türkiye’deki halklara hiçbir şey kazandırmayacağı gibi bölge halklarının bir arada kardeşçe yaşamasına yönelik inançlarının da kırılmasına yol açacaktır. Bunun yanı sıra böylesi bir müdahalenin ülkenin içinde bulunduğu başta ekonomik kriz ve işsizlik olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştireceği aşikardır. Bundan daha da önemlisi savaşın yaratacağı can kayıpları, sakatlıklar, göç, işkence ve ağır insan hakları ihlallerinin telafisi mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu bölgelere yapılacak olan bir müdahale ile demografik yapının değiştirilmeye çalışılması Türkiye’nin taraf olduğu birçok Uluslararası Sözleşme hükümlerine de aykırı olacaktır.

Ülkemizde ve bölgemizde tüm halklar için eşit, adil, demokratik ve barışçıl bir yaşam kurmanın yegane yolu ülke içinde ve dışında savaşa dayalı politikalardan vazgeçerek bir an önce barış ve müzakere yöntemlerine yönelmektir.

Bizler Van Demokrasi Platformu Bileşenleri, tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak; halklar arasında ayrılıkçı söylemlere, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine karşı duran, bir arada barış içerisinde eşit koşullarda yaşamaya inanan herkesi bu savaşa karşı çıkmaya, ülkede ve bölgede barışı savunmaya davet ediyoruz.

 

 

 

İMZACI KURUMLAR

TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU (İNŞAAT MÜHENDİSLERİ O, MİMARLAR O. ŞEHİR PLANCILARI O, MADEN MÜHENDİSLERİ O, KİMYA MÜHENDİSLERİ O, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ O, HARİTA MÜHENDİSLERİ O, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ O, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ O, GIDA MÜHENDİSLERİ O, İÇ MİMARLAR O,PEYZAJ MİMARLARI O)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI VAN TEMSİLCİLİĞİ

KESK VAN ŞUBELER PLATFORMU (EĞİTİM SEN, SES, TÜM-BEL SEN , BES, TARIM-ORKAM SEN YAPI-YOL SEN, BTS, HABER SEN)

HDP VAN İL EŞ  BAŞKANLIĞI

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ

EMEP VAN İL BAŞKANLIĞI

PSK ( KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ) İL BAŞKANLIĞI

İNSAN VE ÖZGÜRLÜK PARTİSİ VAN İL BAŞKANLIĞI

AZADİ PARTİSİ VAN İL BAŞKANLIĞI

İHD VAN ŞUBESİ

VAN BAROSU

VAN -HAKKARİ TABİP ODASI

VAN MUŞ BİTLİS HAKKARİ DİŞ HEKİMLERİ ODASI

VAN ZİRAAT ODASI

VAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

DİSK GENEL İŞ VAN ŞUBESİ

VAN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR DERNEĞİ VAN ŞUBESİ

ÇEV DER

TUHAY DER VAN ŞUBESİ

DİSA DER

TJA

BARIŞ ANNELERİ İNİSİYATİFİ

BASK DER

SERHAT GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ