DARBELER DEĞİL İHTİYACIMIZ ACİL DEMOKRASİDİR

BASINA ve KAMUOYUNA
23 Temmuz 2016’da bölge tabip odaları olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda;

-DARBELER DEĞİL İHTİYACIMIZ ACİL DEMOKRASİDİR-

Savaşın, yoksulluğun, göçün, ölümlerin, yıkımların ve yasakların en fazla yaşandığı ve yaşanmaya devam ettiği bir coğrafyadan SESLENİYORUZ..!!!
Biz hekimler olarak, sağlıklı bir yaşam için; şiddetsiz, sömürüsüz, darbesiz, savaş’sız, baskı’sız özgür bir yaşamın zorunlu olduğunun altını çizmek istiyoruz.
insanlar özgürce düşünebilmeli, konuşabilmeli,  yazabilmeli, tartışabilmeli, iletişim kurabilmeli, çalışabilmeli, kendini ifade edebilmeli ve sivil demokratik zeminde tutum, davranış gösterebilmelidir.
Modern devletli yaşamlarda tüm bunların altyapısını ve güvencesini de devlet gücünü elinde bulunduran İKTİDAR  sağlamak ve korumakla yükümlüdür.
Bu anlamda, 15 Temmuz 2016’da yaşanan DARBE girişiminin karşısında olduğumuzu kınadığımızı ve lanetlediğimizi ama’sız ve fakat’sız bir kez daha ifade ediyoruz…
Bu süreçte yaşamını yitiren silahlı silahsız tüm insanlarımız için büyük üzüntü duyduğumuzu, yaralılara acil şifalar dilediğimizi paylaşmak istiyoruz.
Darbe sonrası yürütülen soruşturma, gözaltı, tutuklama ve cezaevi süreçlerinde hukuka uygun hareket edilmesinin ve  insanlık onurunu rencide edecek hiçbir davranışta bulunulmamasının önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.
Bu süreçte özellikle adli raporların düzenlenmesinde hekimlere dönük baskı ve dayatma yapılmamasını önemle vurguluyoruz…
İlan edilen OHAL uygulamalarının, hukuksuz gözaltı, tutuklama, işkence, ölüm, göç ve yaşamın her alanında hissettirilen bin bir türlü baskı ve yasaklar olduğunu bizler çok iyi biliyoruz…En son coğrafyamızda yaşanılan insanların, evlerin, bir bütünüyle şehirlerin tanklarla toplarla yerle bir edildiği gerçeği ile hala yüzleşilmemiştir…Şırnak’ta gözaltına alındığı polis sosyal hesaplarından paylaşılan ve acıdır ki bir faili meçhulle karşı karşıya olduğumuzu bizlere her geçen gün daha çok düşündüren  Hurşit KÜLTER’in akıbeti aslında tüm Türkiye’nin gündemi olmalıdır…Coğrafyamızda yaşanılan sürecin komutanlarının bugün darbeci olarak tutuklanmasını mevcut iktidar sorgulamalıdır..Açıkçası ilan edilen OHAL’in Sayın Başbakan’ın ifade ettiği gibi gerçekten de ‘’ millete değil devlet’e’’  ilan edilmiş olmasını umuyoruz…
Çünkü görüldü ki sorun halkta ya da toplumda değil bizzat DEVLETİN ta kendisindedir…
Darbe ile ilişkilendirilerek görevden el çektirilen çalışanların soruşturmalarının adil bir şekilde gerçekleştirilmesini umuyoruz. Ayrıca iktidarın mevcut oluşan koşulları tüm muhalifleri susturmak, bastırmak için bir fırsat olarak değerlendirmesi ihtimaline karşı demokratik karşı duruşumuzu göstereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Sonuç ıtibariyle; aşağıda imzası olan Tabip Odaları olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki.!!!

Başta Kürt sorununun diyalog ve müzakere gibi demokratik yöntemlerle çözümü olmak üzere, bütün toplumsal sorunlarımızın çözümünde özgürlükçü, kapsayıcı,barışçıl ve demokratik yol ve yöntemlerin kullanılması gerektiğini görmenin tam zamanıdır. Aksi durum yeni darbe girişimlerine zemin sunmaya devam edecektir.
Saygılarımızla…Adıyaman Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası
Diyarbakır Tabip Odası
Mardin Tabip Odası
Muş Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Şanlıurfa Demokratik Hekim Girişimi
Şırnak Tabip Odası
Van-Hakkari Tabip Odası