Seçimsiz Olağan Genel Kurul

VAN – HAKKARİ

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINDAN ÜYELERİNE DUYURU

 

 

 

            Tabip Odamızın Seçimsiz Olağan  Genel Kurulu 02.05.2015 Cumartesi günü saat 14.00 da Odamız Toplantı Salonunda çoğunluk aranarak yapılacaktır.  Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 09.05.2015 tarihinde aynı yer ve aynı saatte  çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1 – Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2 – Divan seçimi

3 – Çalışma raporunun okunması, Denetleme Kurulu raporunun okunması ve bilançonun ibrası.

4 - Dilek ve temenniler.