Gönüllü hekim çağrısı

Değerli Meslektaşımız,


Türk Tabipleri Birliği ve Van-Hakkari Tabip Odası olarak,


Genelde Suriye’de, daha özelde de Kobani`de yaşanan insanlık trajedisinin yaralarına az olsa sağlıkçılar ( başta cerrahi branşlar olmak üzere) olarak bir parça merhem olmak istiyoruz. Bu amaçla Urfa’nın Suruç ilçesinde oluşturulan kamplarda mağdur insanlara sağlık hizmeti sunacak gönüllü hekim listeleri oluşturulmaktadır. Bu sağlık hizmetinin en temel unsuru ise biz hekimleriz. Felaket bölgesindeki meslektaşlarımıza omuz vermek, hasta ve yakınlarına ihtiyacı olan sağlık hizmetini sunmak için acilen siz meslektaşlarımızın yardımına ihtiyaç vardır. Oluşturulacak listeler ile dönüşümlü zaruri sağlık hizmeti sunulacaktır. Bu sebeple sizi bu görevde yer almaya davet ediyoruz. Her gönüllü çaba daha az ölüm, daha az sakatlık ve daha çok hayat için gerekli. Eğer sizde bu kampanyada yer almak isterseniz lütfen tabip

odamız ile iletişime  geçin. Saygılarımızla.

Van- Hakkari Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 

 

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODSH) Gönüllüsü  Başvuru Linki

http://www.posta.dr.tr/eposta/link.php?M=32465&N=156&L=316&F=H