HEKİMLER SÖZLEŞMELİ UYGULAMADAN RAHATSIZ

BASIN AÇIKLAMASI

HEKİMLER SÖZLEŞMELİ  UYGULAMADAN RAHATSIZ

 

Sağlık Bakanlığının bölgemizde uygulamış olduğu sözleşmeli doktor uygulaması hekimler  arasında huzursuzluk yarattı.

 Sağlık bakanlığı bölgede mevcut çatışmalı ortam nedeniyle doktorların bölgeden ayrılmasını  engellemek için uygulamaya koyduğu sözleşmeli doktor uygulaması ile bazı doktorların ÜCRETLERİNİ  arttırarak diğer doktorlarda ise  hiçbir değişiklik yapmayarak uyguladığı sistem doktorlar arasında çalışma şevkini bozan bir uygulamaya yol açmıştır.

AYNI HASTANEDE ÇALIŞAN DOKTORLAR ARASINDA ÜCRET FARKI

Aynı hastanede aynı bölgede hatta aynı branşta çalışan doktorların bir kısmının ücretleri artırılmış bir kısmına da ihtiyacım yok denerek herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 Tıp mesleği bütün hekimlerin beraber çalıştığı beraber karar verdiği bir meslek grubudur. 

Dolayısıyla sadece savaş ve çatışma ortamında gerekli ilk müdahaleyi yapacak hekimlerin  ücretlerini arttırıp aynı hastanede diğer hekimlerin ücretlerinde bir değişiklik yapmayarak hekimler arasında ayrımcılık yapılmıştır.

 

Zaten uygulanmakta olan performans sistemi hekimlerin çalışmalarında büyük sorunlar yaratmış bunun üstüne bir de yeni getirilmiş olan sözleşmeli sistemle hekimler arasında ayrımcılık huzursuzluk çalışma barışının bozulmasına yol açmıştır.

Van Hakkari Tabip Odası olarak bölgede yaşayan bölgede çalışan bütün doktorların aynı şartlar altında çalışmalarının temini doktorların kaçmasını önlemek için batıya oranla daha özendirici çalışma şartları ücretlerinde artış ve bu artışın emekliye de yansıyacak şekilde bir düzenlemenin yapılması daha uygun olacaktır. 

 Sağlık Bakanlığının bu uygulamasını bir an önce gözden geçirerek düzeltmesini talep ediyoruz.