YASYAYIZ

ANKARA KATLİAMI

Basın Açıklaması 

Değerli basın mensupları

saygıdeğer kamuoyu

 

ANKARA KATLİAMINDA ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI YURTDAŞLARIMIZI KARDEŞLERİMİZİ ANMAK, İÇİN 12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

 

 Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanan 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için toplanan 

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelen 

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelen

aylardır kan dökenlere “Dur!” demek için GELEN 

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelen ve 

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelen 

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşe başlarken 

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü önünde yüzlerce doktorun hemşirenin sağlıkçının mühendisin eczacının kamu çalışanının ülkesi duyarlı kardeşlerimizin olduğu alanda BOMBALAR PATLATTILDI 

Şu ana kadar 100 den fazla kardeşimiz YURTDAŞIMIZ hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

 

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.

 

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruçtaki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

 

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; aylardır ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; türkiye halkını yıldırarak, sindirerek düzenlerini sürdürmeye çalışanlardır

Amaçları; direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen iktidarlarını devam ettirmeye çalışanlardır

 

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingini kana bulayanlara sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN 

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak Katliamı Protesto Etmek İçin 12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

KATILDIĞINIZ İÇİN HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUZ

 

Van Hakkari Tabip Odası

Van Hakkari Bitlis Eczacılar Odası 

SES VAN 

TMMOB VAN

DİSK VAN