Çatışımalı Süreçte Hekim Sorunları Toplantısı

TTB Heyeti ve HDP Van Millet Vekili  Dr. Remzi ÖZGÖKÇE’ninde katılımı ile Tabip Odasında Mevcut çatışmalı sürecin sağlık çalışanlarına etkileri ile ilgili yapılan toplantı.