7. Mezopotamya Tıp Kongresi Sonuç Bildirgesi

Bu yıl 7.sini düzenlenen Mezopotamya Tıp Kongresi, 2. Diş Hekimleri Kongresi ve 1. Eczacılık Kongresi sonuçlandı.

Basına ve Kamuoyuna

Van’da gerçekleştirdiğimiz kongremizin bu yılki ana teması ‘Psikolojik, Fiziksel ve Toplumsal Travma’ idi. Oldukça zengin bilimsel içeriğe sahip 105 sunum gerçekleştirilmiştir. Kongremizde 13 ayrı ülkeden toplam 650 katılımcı yer almıştır. Bu yönü ile uluslararası bir niteliğe sahip olan kongremiz başarı ile sonuçlanmıştır.

Kongremizin ana temasının belirlenmesinde içinde bulunduğumuz coğrafyada her gün bir yenisinin eklendiği savaşların, toplumsal gerilimlerin yol açtığı tahribatın bilimsel bir zeminde tartışılması ihtiyacı etkili olmuştur.

Toplumsal belleğimize kazınan Şengal, Kobani, Suriye, Güney ve Doğu Kürdistan gibi Ortadoğu’daki katliamlar yeni travmalar oluşturmuştur. Yaşanan göçler, açlık, yoksulluk ve maruz kalınan şiddet yine her zaman ki gibi en çok sivilleri etkilemiştir.

Maalesef Ortadoğu halkları için model teşkil edecek şekilde demokrasi ve barış umudunu taşıdığımız Türkiye’de de dün Diyarbakır da şiddet yine sivilleri hedef aldı. Bu şiddeti lanetliyor ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Bilindiği üzere kongremiz uluslar arası katılımcılar tarafından düzenlenen bağımsız, bilimsel bir organizasyondur. Bizler tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu ve Türkiye’de de kalıcı barışın ve huzurun tesisi için demokratik, şeffaf bir seçimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mezopotamya kongresinin katılımcıları olarak bu umudumuzu koruduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Bilinmelidir ki bir can, bir insan yaşamı hiçbir şey ile kıyaslanamaz. Biz hekimler, eczacılar ve diş hekimleri olarak insan yaşamını yemin ettiğimiz gibi savunmaya devam edeceğiz.

Kongremizi gelecek yıl düzenleyeceğimiz Hewlêr (Erbil) şehrinde buluşmak dileği ile.

 

7. Mezopotamya Tıp kongresi

2. Mezopotamya Diş hekimleri kongresi

1. Mezopotamya Eczacılar kongresi

Düzeleme Kurulu

Van

06.06.2015