Asistan Hekimlerin Talepleri Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistanları çalışma koşullarının günden güne zorlaşıyor olması nedeniyle birçok kez çözüm talebinde bulunmuş ve bu taleplerin yerine getirilmemesi üzerine bir hafta önce süresiz grev kararı almışlardır.

Sağlıkta dönüşüm projesi ve performans sistemi kapsamında, ülkemizde sağlık çalışanları her geçen gün daha ağır koşullarda çalışmaktadır. Temel amacı nitelikli eğitim sürecinden geçmiş uzman doktorlar yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmak ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak olan Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, performans kaygısı ve ne kadar çok hasta o kadar para şiarı ile devlet hastaneleri ile yarışır hale getirilmiştir. Sağlık kurumlarına başvuruda kolaylık adı altında bir kaosun yaşandığı, basamaklı sağlık sisteminin kalktığı günümüz koşullarında üçüncü basamak sağlık kurumu olan üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri ,büyük bir iş yükü altında ezilmekte ve bu iş yükünü sıklıkla asistan hekimler sırtlamaktadır.

Poliklinik hizmetinin tek başına asistan hekimler tarafından verilmesi, sınırlama olmadan polikliniğe başvuran her hastanın alınması, nöbetlerin yoğunluğu, kesintisiz 36 saate varan mesai, standardize edilmiş nitelikli eğitim programlarının olmaması, eğitim için zorunlu olan rotasyonların çoğu kez kağıt üzerinde yapılması, uzmanlık eğitiminin ilk 2 yılında verilmesi gereken tezlerin zamanında verilmemesi, keyfi şekilde uzmanlık sürelerinin uzatılması, insanlık dışı koşullarla birlikte emeğin, özverinin, alın terinin karşılığının verilmemesi acil çözülmesi gereken sorunlardır. Tüm bu ağır şartlara rağmen son yıllarda gittikçe azalma eğilimi gösteren asistan hekim kadroları yüzünden sorunlar katlanarak büyümeye devam etmektedir.

Her ne kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma hastanesi asistan hekimlerinin iş bırakma eylemi olarak Türkiye gündemine oturmuş olsa da mevcut sorunların diğer fakültelerde de maalesef söz konusu olduğunu ve katlanarak devam ettiğini görmekteyiz.

Biz asistan hekimler haklı olduğumuzu düşünüyor ve bu çığlığın artık  sağlık bakanlığı ve ilgili idareciler nezdinde ivedilikle çözülmesini umuyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin taleplerinin  taleplerimiz olduğunu, kendilerinin haklı mücadelelerinin sonuna kadar  arkasında olduğumuzu bildirir, dayanışma duygularımızı iletiriz.                                         

 YYÜ Asistan Temsilcileri

Not: Basın Açıklaması 26.02.2014 Çarşamba Günü YYÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dusun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliği önünde yapıldı.

Basın Açıklaması Asistan Dr. Mesut IŞIK tarafından okundu.