.

TEKRARLIYORUZ:SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR.
Meslek örgütümüz TTB 24.01.2018 tarihinde Efrîn saldırısı sonrası “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı bir açıklama yapmış, bu açıklama sonrasında en üst düzey devlet yetkilileri tarafından da ifade edilen  bir dizi karalama, çarpıtma ve itibarsızlaştırma kampanyası sonrası bu gün yargı devreye sokularak saldırılar TTB MK konseyi üyesi 11 arkadaşımızın ev ve iş yerleri basılarak gözaltına alınmalarına kadar vardırılmıştır.
Peki ne demişti TTB:
Biz hekimler uyarıyoruz:
Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.
Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.
Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.
Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.
Savaşa hayır, barış hemen şimdi!’’ demişti.
Hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması sonrası TTB`yi hedef haline getirenler bilsinler ki yıllardır savaşın yaratığı tahribatlara en yakında tanıklık eden biz Bölge hekimleri TTB MK arkadaşlarımızın yaptığı açıklamanın arkasındayız. Ve meslek örgütümüzün sözünü  tekrarlıyoruz. Savaş insan eliyle yaratılan en önemli halk sağlığı sorunudur.
Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak İNSAN YAŞAMINI, sağlığı, barışı, demokrasiyi, HEKİMLİK DEĞERLERİNİ, her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
Hekimlik değerlerine yönelen bu saldırı ve baskılar karşısında yaşamı savunmaya  ve BARIŞ demeye devam ediyoruz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİ ONURUMUZDUR!

Mardin Tabip Odası 
Batman tabip Odası 
Van-Hakkari Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Urfa Demokratik Hekim Girişimi 
Diyarbakır Tabip Odası